W tym roku Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim nasadzi 380 szt. nowych sadzonek lipy drobnolistnej przy drogach powiatowych na terenach pozamiejskich.

Nowe nasadzenia zrekompensują wcześniejszą wycinkę drzew z terenu pasa dróg powiatowych.

Nasadzenia rozpoczęto w dn. 09.04.2018 r. przy drodze powiatowej 1978Z Oleszno – Dr. 175 oraz przy drodze powiatowej nr 1987Z przed Lubieszewem.
W następnej kolejności nasadzenia będą prowadzone przy innych powiatowych drogach m.in. 1961Z Ostrowice-Gronowo-Złocieniec, 1985Z Osiek Drawski, 1095Z Ogartowo-Sikory.

INFO: [Powiat Drawski]