Dziś w Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyło się posiedzenie w sprawie wniesienia zażalenia przez obrońcę Zbigniewa P., zawieszonego Burmistrza miasta Drawska Pomorskiego.
Obrońca pana Zbigniewa P. wniósł zażalenie na decyzję Prokuratury Okręgowej w Szczecinie która postanowieniem z dnia 17 lipca 2017 r. sygn. akt. PO II DS. 18.2017 Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew P. został zawieszony w czynnościach służbowych.

Sąd po zapoznaniu się z argumentami przedstawionymi przez obrońców Zbigniewa P. postanowił utrzymać w mocy postanowienie wydane przez Prokuraturę.
Sąd również postanowił o zamianie częstotliwości dozoru policyjnego. W obecnej chwili Pan Zbigniew P. musiał wstawić się raz w tygodniu na Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – zamienia się na jeden raz w miesiącu.

Przypominamy że po przesłuchaniach oraz zebranych w toku śledztwa dowodów, w sierpniu 2017r. Prokurator przedstawił burmistrzowi Drawska Zbigniewowi P. zarzuty związane z przekroczeniem uprawnień, m. in. z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego - wyjaśniła rzecznik Joanna Biranowska-Sochalska.
Zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej - o tym mówi art. 231 par. 2 - zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]