W dniach 12-13 lutego 2014 r.w Koszalinie spotkały się Lokalne Organizacje Turystyczne województwa Zachodniopomorskiego.

Udział wzięli delegaci Lokalna Organizacja Turystyczna "ZIEMIA DRAWSKA" Prezes Artur Krzemień, wiceprezes Tomasz Jasyk, sekretarz Leszek Mazurkiewicz

Okazją było  V Forum Turystyki cykliczne spotkania podmiotów sektora turystyki naszego regionu. Celem było zintensyfikowanie działania na rzecz współpracy władz regionalnych i lokalnych z organizacjami pozarządowymi w szczególności Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi (L.O.T).

Głównym tematem było zagadnienie współpracy JST i NAGO oraz finansowanie działań na rzecz rozwoju turystyki w tym funkcjonowania i finansowania działań L.O.T.

Jednym z istotnych w tym zakresie zagadnień jest właściwe przygotowanie się do realizacji zadań, które mogą być sfinansowane ze środków  Unii Europejskiej  w perspektywie finansowej 2014 - 2020. W tym zakresie były prezentacje i dyskusje nt. możliwości i planów wsparcia działań: ze szczebla krajowego Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polska Organizacja Turystyczna, na poziomie regionalnym Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy.

Dodatkowo zaprezentowano trzy projekty (których realizacja się rozpoczyna) mając na celu:

 - wypracowanie modelu współpracy Urzędu Marszałkowskiego -Z.R.O.T. oraz J.S.T.-L.O.T.

 - wsparcie dla przedsiębiorstw turystycznych działających na terenach chronionych

 - wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Drugiego dnia w Hotelu Gromada odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W wyborach do Zarządu Z.R.O.T. zgłoszony był Artur Krzemień Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska"

 

Artur Krzemień

Prezes

Lokalnej Organizacji Turystycznej

 "ZIEMIA DRAWSKA"