Kolejnym ważnym wydarzeniem w CSWL Drawsko była wspólna akcja sadzenia lasu. Głównym organizatorem tej szczytnej akcji było Nadleśnictwo Drawsko.

W wydarzeniu wzięli udział żołnierze oraz pracownicy resortu Obrony Narodowej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko / CSWL Drawsko /, żołnierze wojsk amerykańskich stacjonujących na poligonie drawskim, uczniowie klasy mundurowej z Kalisza Pomorskiego, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Drawsko.

Całokształt prac rozpoczęli swoimi okolicznościowymi wystąpieniami Panowie - Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko Zbigniew ŁUKOMSKI oraz Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko płk Marek GMURSKI, którzy w krótkich przemówieniach przedstawili główny cel akcji, jednocześnie podkreślając nieocenioną ważność lasu w życiu i funkcjonowaniu człowieka – cyt. „ bo przecież lasy to fabryki tlenu, doskonałe narzędzie ograniczania zmian klimatycznych, miejsce wypoczynku dla ludzi, ostoja tysięcy gatunków roślin i zwierząt”.Po okolicznościowych wystąpieniach instruktażu do prac związanych z przebywaniem na terenie poligonu udzielił st. chor. Krzysztof LEDZION, który omówił podstawowe zasady bezpieczeństwa, a Pan Krzysztof KUCZER – starszy specjalista Służby Leśnej, zapoznał uczestników ze szczegółami dotyczącymi sadzenia i zasadami pracy w lesie.

Po instruktażach oraz zaopatrzeniu uczestników akcji w niezbędne środki ochrony oraz narzędzia cała ekipa zwarta i gotowa do działania przystąpiła do pracy.

W trakcie sadzenia leśnicy dzielili się swoją wiedzą, a także odpowiadali na wszystkie pojawiające się pytania. Dzięki solidnej pracy i zaangażowaniu wszystkich uczestników, 7 000 sadzonek buka znalazło swój dom.

To wydarzenie dla wszystkich obecnych okazało się niesamowicie satysfakcjonujące i wyjątkowe.Aktywność na świeżym powietrzu, integracja, edukacja i profilaktyka w jednym, a co najważniejsze, powiększenie powierzchni Nadleśnictwa o kolejne tereny z nasadzeniami.

Na koniec jakość wykonania zadania została zatwierdzona przez zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawsko Pana Macieja DUMĘ, który stwierdził, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami. Z kolei Komendant CSWL Drawsko płk Marek GMURSKI, kończąc akcję, podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz solidną pracę jaka została włożona na rzecz przyrody.

Cała akcja zakończyła się ciepłym i zasłużonym posiłkiem.

Tekst: Agnieszka NOWICKA