Dyrektor Żłobka w Złocieńcu informuje o kolejnych naborach do pracy na stanowiskach:

  • sprzątacz/sprzątaczka
  • dietetyk/dietetyczka (1/2 etatu)
  • konserwator/konserwatorka (1/2 etatu)

Szczegółowe informacje w ogłoszeniach:

Osoby, które złożyły podania o pracę przed ogłoszeniem naborów, proszone są o złożenie kompletu dokumentów zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniach o naborze!

Tekst i zdjęcia: Sebastian Kuropatnicki

REKLAMA: