W dniu 24.08 br. na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko odbyła się wizyta Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego gen. bryg. Dariusza Mendrali.

Dyrektor wraz z przedstawicielami strony amerykańskiej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie, 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie oraz CSB wizytował place budowy obiektów i infrastruktury realizowanych w ramach inwestycji natowskich i amerykańskich.

Przeprowadzone zostały spotkania z kadrą firm realizujących projekty budowlane i zapoznano się z postępem prac w tym zakresie.