31 sierpnia 2022 roku odbyły się skromne uroczystości związane z podpisaniem "Porozumień Sierpniowych".

42 lata temu najpierw w Szczecinie potem w Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju oraz w Hucie Katowice podpisano porozumienie pomiędzy władzami PRL, a przedstawicielami Solidarności. Uznano związek zawodowy NSZZ Solidarność oraz pozostałe postulaty.

Jak co roku o godzinie 18.00 odprawiona została msza święta w kościele Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim a potem zebrano się na placu Bałtyckim pod pomnik Solidarności.Przedstawiciel samorządu gminnego i powiatowego, Radnych, NSZZ Solidarność Nadleśnictwa oraz mieszkańcy złożyli symbolicznie wiązanki kwiatów i zniczy pod pomnikiem aby podkreślić wkład wielkiego ruchu społecznego w odzyskanie suwerenności naszego kraju.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [Magazyn Drawski]

Przeczytaj również: "Prezydent Duda w Gorzowie Wielkopolskim: Solidarność zwyciężyła!"