W dniu 30.08.2022 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Drawskiego z udziałem Dyrektora Przedsiębiorstwa Rybackiego w Złocieńcu - Aleksandrą Dudą, Powiatowym Lekarzem Weterynarii - Tadeuszem Klimą, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - Aleksandrą Orlińską, przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego - inspektorem Katarzyną Achramowicz oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego w osobach: naczelnika Jacka Żychlińskiego, inspektora Wioletty Rakowskiej.

Tematem spotkania było pojawienie się w dniu wczorajszym tj. 29.08. br., śniętych ryb w obrębie linii brzegu j. Lubie od miejscowości Gudowo w stronę Linowna.

Przyczyna pojawienia się śniętych ryb na brzegu była przyducha, która wystąpiła w tej części jeziora.

Na niedobór tlenu najbardziej zareagowały wrażliwe gatunki ryb takie jak: sielawa i stynka.

Ryby zostały zebrane i przekazane do utylizacji.

Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na właściwy stan sanitarny dla mieszkańców zamieszkających dany obszar i osób korzystających z wody.