Dnia 12 sierpnia w Centrum Szkolenia Bojowego odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego.

Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia ogłoszono w 1923 roku. Data ta obowiązywała do 1947 roku. Później termin zmieniono i dzień wojska obchodzono 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki.

Od 1992 r. święto ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.

Najważniejsze święto wojskowe rozpoczęło się uroczystą zbiórką na placu z udziałem żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej CSB Drawsko oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

W trakcie uroczystości odczytano krótką historie Święta Wojsk Lądowych.
Komendant CSB Drawsko ppłk Andrzej NIEGMAŃSKI wręczył żołnierzom akty mianowania na wyższe stopnie, medale, listy gratulacyjne i dyplomy uznania.


Następnie komendant w krótkiej przemowie podziękował za dotychczasową służbę i pracę. Słowa uznania skierował również do byłych żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz pracowników RON, którzy zostawili poświęcili najpiękniejsze lata swojego życia dla dobra rozwoju Centrum.

Wszystkim Żołnierzom i Pracownikom złożył najserdeczniejsze życzenia wytrwałości skuteczności w realizacji zadań na rzecz CSB.

Obchody Święta Wojska Polskiego zakończono odegraniem pieśni Wojska Polskiego oraz zapaleniem zniczy pod pomnikiem patrona Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko płk dypl. Franciszka Sadowskiego.