Zamknij
REKLAMA
Pomoc w przygotowaniu materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu, prowadzeniu rejestru uchwał Zarządu, sporządzaniu sprawozdań z prac Zarządu, pomoc w prowadzeniu archiwum zakładowego
StPr/23/0095
data rozpoczęcia pracy od 05.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 do 3 600 PLN

Wykonywanie czynności związanych z zadaniami Wydziału Ubezpieczeń i Składek
StPr/23/0081
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Utrzymanie porządku i czystości w Parku Chopina, konserwacja urządzeń w Parku Chopina i inne proste prace naprawcze
StPr/23/0093
data rozpoczęcia pracy od 17.02.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Przygotowywanie i prowadzenie zajęć plastyki dla wszystkich grup wiekowych, organizacje wystaw, przygotowywanie do konkursów, przygotowywanie dekoracji, materiałów promocyjnych
StPr/23/0104
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Wykonywanie wierceń i sondowań geologicznych.
StPr/23/0091
data rozpoczęcia pracy od 10.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Obsługa klienta, dbanie o stanowisko pracy
StPr/23/0049
data rozpoczęcia pracy od 10.02.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Wyrób i montaż form, szalunków, zbrojenia i wyrobów betonowych zgodnie z dokumentacją techniczną.
StPr/23/0075
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Prace porządkowe, sprzątanie pomieszczeń w pensjonacie
StPr/23/0076
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 012,8 PLN

Instalacja i naprawa sprzętu informatycznego u klientów firm.
StPr/23/0077
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 7 000 PLN

Montaż rozdzielni elektrycznych, rozprowadzanie kabli
StPr/23/0040
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 do 6 000 PLN